Kredyt konsumencki i konsumpcyjny przez część osób uważane są za synonimy, jednak nie jest to prawdą. Choć są dość zbliżone w formie, a ich nazwa brzmi bardzo podobnie, można znaleźć w nich istotne różnice. Zanim weźmiesz kredyt, powinieneś wiedzieć, co mówią o nim przepisy prawne. Dowiedz się więc, czym jest kredyt konsumencki i co odróżnia go od konsumpcyjnego!

Co to jest kredyt konsumencki?

Zastanawiasz się, czym jest kredyt konsumencki? Dokładna definicja tego pojęcia została zawarta w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tą ustawą, o takim rodzaju kredytu możemy mówić w przypadku zobowiązania nieprzekraczającego 255 550 zł lub ewentualnie równowartości tej kwoty w zagranicznej walucie.

Odstępstwem od tej maksymalnej kwoty są kredyty udzielane bez zabezpieczenia hipotecznego na remont lokalu mieszkalnego lub domu.

Kredytu konsumenckiego nie może zaciągnąć osoba prawna ani jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Jest on przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych, a dodatkowo nie może być zaciągnięty na cele zawodowe lub związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

Za kredyt konsumencki nie uznaje się świadczeń przyznawanych na preferencyjnych warunkach. Kredytem konsumenckim nie będzie więc na przykład pożyczka nieoprocentowana.

Zgodnie z przepisami ustawowymi, po spełnieniu odpowiednich przesłanek, możliwe jest zaciągnięcie kredytu konsumenckiego w formie:

  • umowy o kredyt odnawialny,
  • umowy kredytu zgodnej z przepisami prawa bankowego,
  • umowy kredytu, w której dochodzi do zaciągnięcia przez kredytodawcę zobowiązania wobec osoby trzeciej, przy zobowiązaniu świadczeniobiorcy do pełnego zwrotu,
  • umowy o odroczenie terminu spłaty zobowiązania, o ile dłużnik musi ponosić w związku z tym dodatkowe koszta,
  • umowy pożyczki.

Na chwilę obecną, kredytu konsumenckiego mogą udzielać różne podmioty. Można do nich zaliczyć firmy pożyczkowe, banki, oraz SKOK-i. Warto jednak wiedzieć, że po nowelizacji przepisów prawnych z 2016 roku powstały limity kosztów kredytu. Takie działanie ma na celu ograniczenie naliczania zbyt wysokich prowizji. Zgodnie z prawem, wyżej wskazane koszty nie mogą przekroczyć wysokości zaciągniętego zobowiązania.

Kredyt konsumencki – cechy

Znasz już odpowiedź na pytanie: kredyt konsumencki – co to. Jakie jednak są cechy kredytu konsumenckiego? Jako że niektóre z cech reprezentowanych przez kredyt konsumencki mogą pokrywać się z charakterystyką innego rodzaju zobowiązań, warto wskazać te obszary, które wyróżniają go na tle innych rodzajów pożyczek.

Przede wszystkim, zgodnie ze wskazaną wyżej definicją, można powiedzieć, że mianem kredytu konsumenckiego określa się odpłatne użyczenie środków finansowych w kwocie nieprzekraczającej 255 550 zł, wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, na cele niepowiązane z jego działalnością zawodową bądź gospodarczą.

Maksymalna wysokość oprocentowania kredytu konsumenckiego wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego. Nie może ono wynosić więcej niż dwukrotność sumy 3,5% i stopy referencyjnej określonej przez Narodowy Bank Polski. Ustawodawca nie zdecydował się na określenie maksymalnej kwoty prowizji, jednak warto mieć na względzie, że jest ona niejako limitowana. Nie może wynieść więcej niż różnica pomiędzy dwukrotnością samego kredytu i kosztów odsetkowych z nim związanych.

Umowa kredytu konsumenckiego – co powinna zawierać?

Co powinna zawierać poprawna umowa kredytowa? W ramach tego dokumentu powinny znaleźć się wszelkie informacje powiązane ze stronami stosunku kredytowego, a także wysokością zobowiązania, oprocentowaniem i innymi ogólnymi warunkami. Co istotne, kredytobiorca musi zostać poinformowany przez podmiot udzielający kredytu o wszelkich kosztach, terminie spłaty zobowiązania i czasie obowiązywania umowy, terminarzu spłat rat (oraz ich wysokości), ale również prawie do odstąpienia od umowy lub możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania. Brak takich informacji czyni umowę nieważną.

Czy kredyt hipoteczny jest kredytem konsumenckim?

Po nowelizacji przepisów w 2011 roku kredyt hipoteczny nie może być uznany za konsumencki, choć wcześniej właśnie tak było. Jednocześnie należy podkreślić, że niektóre zapisy (m.in. związane ze sposobem dokonywania zmian w umowie) są tożsame dla kredytu konsumenckiego oraz kredytu hipotecznego. W obydwu przypadkach brak niezbędnych informacji sprawia, że umowa nie jest ważna.

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny – czym się różnią?

Kredyt konsumpcyjny również uregulowany jest przez Prawo bankowe. Nie jest to jednak jeden konkretny produkt, a zbiór kilku różnych typów zobowiązań. Zwykle jest to jeden po prostu kredyt gotówkowy, który przeznacza się na dobra konsumpcyjne, takie jak wyjazd wakacyjny, czy zakup sprzętu RTV i AGD. Warunki udzielenia takiego kredytu są uszczegółowione przez wewnętrzną politykę banku. Kredyt konsumpcyjny może być więc kredytem konsumenckim, jednak nie każdy kredyt konsumencki będzie kredytem konsumpcyjnym.

Give a Comment